Over

In de zomer van 2004 zijn we begonnen aan de voorbereidingen van een nieuwe kring enop zaterdag 4 september 2004 was het dan eindelijk de eerste schermdag van Schermkring Rheynaerde. We konden al meteen rekenen op een twintigtal schermers van verschillende leeftijden.
De naam Rheynaerde is gebaseerd op de middeleeuwse fabel ‘Van den Vos Reynaerde‘ en hebben we gekozen om het Wase karakter van onze kring te duiden: we zijn opgericht in Sint-Niklaas, maar reeds in het begin was het ons duidelijk dat de kans bestond dat we zouden verhuizen binnen het Waasland. De streken van de legendarische vos sluiten ook aan bij de eigenschappen die de schermsport van zijn beoefenaars vraagt.

Schermkring Rheynaerde werd opgericht met volgende doelstellingen voor ogen:

  1. Zowel recreatief als competitief schermen aanbieden en dit in een open kameraadschappelijke geest;
  2. Mensen specialiseren op degen, het oudste en meest beoefende wapen met de meeste tornooien in België;
  3. Scherminitiaties voor scholen en bedrijven organiseren;
  4. Medewerking te verlenen aan sportmanifestaties ingericht door de sportdienst om zo het schermen meer bekend te maken;
  5. Het vormen van een nationale en internationale competitiekern.

Hier kan u enkele artikels lezen die verschenen zijn naar aanleiding van onze opening: artikels.

In juni 2007 moesten we plots verhuizen door versnelde verbouwingen aan de sporthal die we gebruikten. Hierdoor draaiden we een half jaar op een laag pitje, maar vanaf januari 2008 waren we volledig terug in de nieuwe sporthal van VTS Sint-Niklaas.

Sindsdien is onze club blijven groeien en dus zagen we weer de noodzaak om te verhuizen. Vanaf augustus 2009 trainen we daarom in de Gemeentelijke basisschool van Waasmunster. Bovendien hebben we ondertussen besloten om ons te specialiseren in degen en zijn daarom overgeschakeld naar de naam Degencentrum Rheynaerde.

In de zomer van 2009 werden we gevraagd om schermclub Reinout uit Dendermonde over te nemen. Deze club dreigde immers om zonder bestuur te vallen. Aangezien deel van onze missie is om mensen de kans te geven om te schermen, hebben we dit aanvaard. Sinds begin november kunnen de leden van zowel Waasmunster als Dendermonde in alletwee de zalen terecht en bieden we op zes van de zeven dagen een schermtraining aan.