Tarieven

Lidgelden moeten steeds op het rekeningnummer BE98 1420 6537 5193 (BIC: GEBA BE BB) op naam van Degencentrum Rheynaerde vzw gestort worden met vermelding van de naam van het lid waarvoor betaald wordt. Betalingen voor meerdere leden binnen één gezin mogen gegroepeerd worden. Voor proefabonnementen aanvaarden we ook betalingen in cash, maar we verkiezen steeds betalingen via overschrijving.

Het proefabonnement

Net zoals elke sport vraagt schermen een grote toewijding. Om je niet meteen te moeten binden aan onze club voor een heel jaar, hebben we een speciale formule voor beginnende schermers. Allereerst mag een beginner tweemaal komen kennismaken in de club. Hij zal hierbij een korte initiatie krijgen in de schermsport. Hierna kan de beginner direct lid worden, maar kan er ook gekozen worden voor het proefabonnement dat toe laat om een maand lang twee schermsessies per week bij te wonen. Tijdens deze periode kan er gebruik gemaakt worden van het materiaal van onze club en is de schermer volledig verzekerd. Dit proefabonnement kost 40 euro. Dit bedrag wordt nadien van het lidgeld afgetrokken als er besloten wordt om lid te worden.

Het lidmaatschap

Een lidmaatschap loopt van september tot september. Het staat je toe om alle trainingsessies bij te wonen en bevat ook de schermlicentie van de Vlaamse Schermbond. Deze laatste zorgt ervoor dat je verzekerd bent tijdens het schermen en dat je kan meedoen aan competities. Je hebt recht op één les of aangepaste groepsles per week.
Het lidmaatschap bedraagt 220 euro voor een minderjarig lid en 270 euro voor een meerderjarig lid.
Als er meerdere leden van hetzelfde gezin schermen, betaalt de oudste de volledige prijs, de tweede oudste krijgt 10 euro korting, de derde oudste 20 euro en zo verder. Elk lid betaalt echter wel minstens 100 euro.  In deze 100 euro is wel reeds de 30 euro van een proefabonnement verrekend.
Beginnende schermers van 6, 7 of 8 jaar (de leeftijd die je wordt tijdens het schermseizoen telt) betalen in hun eerste jaar een verlaagd tarief van 130 euro. Zij krijgen wel slechts een half uur les. Het is gebleken dat dit voor deze leeftijdsgroep ruim voldoende is.
Het lidgeld moet bij een verlenging betaald worden voor 15 september.

Terugbetalingen door de mutualiteit

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een terugbetaling van het lidgeld van een sportclub aan. Meestal dient hiervoor een formulier te laten invullen door een clubverantwoordelijke. U kan de modaliteiten en het formulier meestal op de website van uw mutualiteit terugvinden, maar we hebben ze ook voor u verzameld op deze pagina.

Tweede club

Schermers die reeds aangesloten zijn bij een andere, door de Vlaamse Schermbond vzw erkende schermclub kunnen zich eveneens aansluiten bij Degencentrum Rheynaerde vzw. Het lidgeld hiervoor bedraagt 170 euro voor minderjarigen en 210 euro voor meerderjarigen. Deze leden kunnen gebruik maken van al onze trainingsmogelijkheden. De lesgevers geven voorrang aan schermers die schermen voor onze vlag.

Inschrijven na januari

Nieuwe leden die zich na januari aansluiten betalen een gereduceerd tarief. Een minderjarige betaalt dan 135 euro en een meerderjarige betaalt 160 euro. Voor een tweede club is dit respectievelijk 125 euro en 150 euro. Let op: dit geldt enkel voor nieuwe leden! Mensen die reeds vorig jaar lid waren bij Degencentrum Rheynaerde komen hier niet voor in aanmerking. Beginnende schermers van 6, 7 of 8 jaar betalen na januari 90 euro lidgeld.

Gebruik materiaal

Schermers die nog niet over eigen schermmateriaal beschikken, kunnen materiaal van Degencentrum Rheynaerde gebruiken. Hiervoor vragen we een forfaitair bedrag van 50 euro per semester.

Overzicht

  voor 15 september voor januari     na januari     Opmerkingen
Meerderjarig lid € 250 € 260 € 160  
Minderjarig lid € 200 € 210 € 135  
1e jaar voor 6-, 7- en 8-jarige € 130 € 130 € 90     Half uur les per keer
Meerderjarig 2e club € 210 € 210 € 150  
Minderjarig 2e club € 170 € 170 € 125