Terugbetaling mutualiteiten

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een terugbetaling van het lidgeld van een sportclub aan. Meestal dient hiervoor een formulier te laten invullen door een clubverantwoordelijke. U kan de modaliteiten en het formulier meestal op de website van uw mutualiteit terugvinden, maar voor de voornaamste mutualiteiten hebben wij alvast  hieronder alles verzameld voor u. Let op: we proberen deze informatie actueel te houden, maar voor exacte cijfers en informatie verwijzen we u naar de respectievelijke websites van deze mutualiteiten.

Christelijke Mutualiteiten

Voordeel

De jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt maximaal 15 euro of 22,50 euro voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het reëel betaalde lidgeld.

Voorwaarden

 • Lid zijn van de CM.
 • Behoren tot de leeftijdsgroep tot en met 24 jaar.
 • De sportdiscipline moet voorkomen op de CM-lijst. (In orde voor schermen)
 • De sportverenigingen die in aanmerking komen moeten erkend zijn door een sportfederatie of gemeentelijke sportraad. (In orde voor Degencentrum Rheynaerde)
 • Het lidgeld moet minstens over een volledig jaar lopen. (Dit is het geval voor elk lidgeld betaald voor nieuwjaar)

Formulieren

Klik hier om het formulier te downloaden.

Opmerkingen

De cumulatie van tegemoetkomingen in geval van een aansluiting bij een sportvereniging, aansluiting bij een jeugdbeweging, tegemoetkoming bij openluchtklassen en tegemoetkoming bij speelpleinwerking wordt beperkt tot 25 euro per persoon en per kalenderjaar.  Personen met een verhoogde tegemoetkoming ontvangen maximaal 37,50 euro per persoon en per kalenderjaar.

Bond Moyson

Voordeel

MOVE is de sportpremie voor leden van Bond Moyson Oost-Vlaanderen. De terugbetaling bedraagt jaarlijks:

 • 20 euro voor jongeren vanaf 6 jaar
 • 15 euro voor personen van 25 tot en met 64 jaar
 • 10 euro voor personen vanaf 65 jaar

Voorwaarden

 • De sportclub moet aangesloten zijn bij een door Bloso en/of het BOIC erkende sportfederatie. (In orde voor Degencentrum Rheynaerde)

Formulieren

Klik hier om het formulier voor jongeren te downloaden of hier om het formulier voor volwassenen te downloaden.

Opmerkingen

Afhankelijk van je leeftijd maakt deze tegemoetkoming deel uit van de Jongerenkorf of van de korf beweging en preventie. De totale tegemoetkoming van items uit deze korf is maximum 50 euro per jaar. Controleer dus zelf of je niet reeds aan dit maximum bedrag zit. Informatie over deze korven vind je terug op deze websites: de Jongerenkorf en de korf beweging en preventie.

Liberale Mutualiteit

Voordeel

Wie actief aan sport doet en zich aansluit bij een erkende sport- of fitnessclub, ontvangt een tussenkomst van 25 euro, ieder kalenderjaar opnieuw.

Voorwaarden

 • Actief de sport beoefenen.
 • Niet professioneel de sport beoefenen of enige andere vergoeding te krijgen om de sport te beoefenen.

Formulieren

Klik hier om het formulier te downloaden.

Opmerkingen

Geen

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Voordeel

Een tegemoetkoming voor iedereen ongeacht de leeftijd: maximum 30 euro per jaar.

Voorwaarden

 • Aangesloten zijn voor de duur van een volledig sportseizoen.

Formulieren

Klik hier om het formulier te downloaden.

Opmerkingen

Geen

Onafhankelijk Ziekenfonds

Voordeel

OZ betaalt je een tussenkomst van € 12,00 voor het lidgeld bij de sportclub. Alle gezinsleden hebben recht op deze tussenkomst, ongeacht de leeftijd. Ieder jaar opnieuw.

Voorwaarden

 • In regel zijn met de OZ-bijdragen comfort.
 • Het lidgeld moet voor de duur van een sportseizoen betaald zijn. (Dit is het geval voor elk lidgeld betaald voor nieuwjaar)

Formulieren

Klik hier om het formulier te downloaden.

Opmerkingen

Geen

Euromut

Voordeel

 • Een vaste tegemoetkoming tot € 15/jaar voor het lidmaatschap van een sportclub
 • Een vaste tegemoetkoming tot € 30/jaar voor het lidmaatschap van een sportclub voor volwassenen met een BMI vanaf 25 of kinderen met een percentiel vanaf 85

Voorwaarden

 • Aangesloten zijn bij de aanvullende verzekering+ (AV+) en in orde zijn met de betaling van de bijdragen en de wachttijden.
 • De sportclub moet de sportbeoefening begeleiden en omkaderen. (In orde voor Degencentrum Rheynaerde)
 • Het gaat om een lidmaatschap van ten minste één maand. (In orde voor Degencentrum Rheynaerde)
 • De tegemoetkoming geldt voor één inschrijving per rechthebbende en per kalenderjaar.
 • Voor de tegemoetkoming van € 30 moet u een medisch getuigschrift voorleggen dat de BMI/het percentiel vermeldt (tenzij het ziekenfonds dit document al eerder ontving voor een andere tegemoetkomingsaanvraag).

Formulieren

Er zijn geen vaste formulieren, maar je moet gewoon een kopie van de lidkaart, het inschrijvingsattest of het betalingsbewijs bezorgen aan je kantoor.

Opmerkingen

Geen